Herhangi bir alanda toprağın su tutma kapasitesini aşan fazla suyun toprak içerisinde yatayda ve düşeyde hareket etmesi ya da geçirimsiz yüzeylerde çeşitli nedenlerle oluşan suyun alandan tahliyesidir.

Yapısal ya da peyzaj çalışmaları sonucunda zemin karakterleri nedeniyle farklı kullanımlar ortaya çıkmaktadır. Söz konusu kullanımlar toprak kum vs. gibi geçirgenliği yüksek karakterde olabileceği gibi, taş duvar, beton, bina yada kil gibi geçirgenliği düşük düzeyde karakter içerebilmektedir.

Drenaj sorunu iki şekilde oluşmaktadır. Birincisi geçirgenliği olmayan ya da geçirgenliği az olan zeminlerde oluşan yüzey akışları ya da birikmeler. İkincisi ise geçirgenliği yüksek zeminlerde düşeyde hareket eden suyun toprağın su tutma kapasitesinden fazlasının hareketi ile oluşan toprak altı akışlarıdır.

Doğanın yapısı gereği doğal drenaj hatlarına sahiptir. Bu doğal drenaj hatları alanın topografik yapısına bağlı olmakla birlikte yapılan yapılar kazı-dolgu neticesinde mevcut doğal drenaj hatları bozulur. Bu sebeple alanlarda yüzeysel ve toprak altı su birikmeleri ve dolayısıyla alana su baskısı olmaktadır. Bu su baskısı alan içerisinde bulunan yapısal ve bitkisel öğelerin bozulmalarına, deforme olmalarına hatta bitkilerin ölümüne ve yapıların yıkılmasına neden olur. Bu sebeple alanın topografik yapısı, su baskısı, toprağın su tutma ve su çekme kapasiteleri göz önünde bulundurularak uygun planlamalar yapılması gerekmektedir. Bu planlamalar alanda biriken ya da birikmesi muhtemel suyun drene edilerek yapılara ve alana suyun yaptığı baskıdan dolayı oluşabilecek zararlardan alanı korumuş olur.

Drenajın faydaları

* Arazide homojen bir kuraklık ve dengeli bir rutubet sağlanır.

* Bitki kök bölgesi derinleşir.

* Toprak sıkışır.

* Arazinin her tarafında homojen olarak bitki yetiştirme imkanı elde edilir.

* Ürün artışı sağlanır.

* Erozyon tehlikesi kalkar.

* Kapalı drenajda tesis koruma zorluğu olmaz ve çok uzun süre dayanır.

* Topraktaki yüksek zararlı taban suyu nedeniyle olabilecek tuzlanma ve dolayısıyla çoraklaşma önlenir.

Teklif İste

Bizden ücretsiz hizmet teklifi isteyin. Size özel çözümler üretelim..

Formu doldurun size en kısa sürede dönüş yapalım.
Teklif İste